وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه قرارداد مالی

زمان انتشار: 6 روز پیش
نمونه قرارداد مالی

دعاوی مطرح شده

نمونه قرارداد مالی جهت استفاده همکاران محترم

 

دادخواست وکیل مدافع

فرم مشخصات ما بقیه موکلین زمانی که تعداد موکلین بیشتر از سه نفر باشد.

 

رای دادگاه

فایل word قرارداد مالی با شرط اجرا 👇

===============================

قرارداد وکالت و حق مشاوره 

--------------------------------------------------------
این قرارداد مابین یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و امضا کنندگان ذیل  در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد به شرح ذیل می گردد:
1-مشخصات موکل/ موکلین: 
نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه  کد پستی
 
آیا در ثنا ثبت نام کرده اید؟             آیا امضای شما در ثنا درج شده است؟      تلفن اضطراری  :  
این قرارداد دارای           نفر موکل می باشد که درصورت تعدد موکلین اسامی بقیه آنها دریک یا دو برگ جداگانه (با توجه به تعداد موکلین) درج گردیده و جزو لاینفک این قرارداد است و بدون آن این قراردادفاقد اعتبار می باشد.
مشخصات وکیل: 
نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پروانه وکالت تلفن ثابت تلفن همراه
یحیی رحمتی 2751208916 48645 46138297 09124755038
نشانی دفتر:تهران انتهای اتوبان همت غرب،سردارجنگل،نرسیده به چهارراه مخبری،پلاک25(مجتمع پویا) طبقه2واحد 19
2-موضوع قرارداد: عبارت است از

                                                                       
3- مبلغ قرارداد عبارت است از :
3-1- مبلغ                                          تومان بابت حق الوکاله شامل طرح و تقدیم دادخواست و تنظیم لوایح دفاعی متناسب با پیشرفت دعوا وشرکت در جلسات دادگاه .
3-2- مبلغ                                      تومان بابت مطالعه پرونده، حق المشاوره، مذاکره با طرف دعوا، پیگیری امور جاری حقوقی 
3-3- مبلغ                                 تومان بابت پاداش و کارانه که طبق تعهد شخص موکل درصورت پیروزی در پرونده یا مصالحه با طرف دعوا توسط موکل در حق وکیل پرداخت خواهد شد.
4-نحوه پرداخت:
4-1- مبلغ                                         تومان حین عقد و امضای قرارداد وکالت                                     
4-2- مبلغ                                        تومان در مرحله تجدید نظر( طرح دادخواست یا تبادل لوایح) در صورتیکه دعوا در مرحله نخستین تمام نشود و درصورتیکه دعوا در مرحله نخستین به هر عنوان تمام شود تمام وجه قرارداد به وکیل پرداخت خواهد شد.
4-3- مبلغ                                            تومان در تاریخ      /       /                 پرداخت خواهد شد.
4-4- سایر شرایط پرداخت:
5- سایر شرایط:  
1-هر گونه اقدام از سوي وكيل منوط به پرداخت مبلغ مقرر در قسط مقدم اين قرارداد به انضمام هزينه هاي قانوني است.        

                       
2-پس از اولين اقدام وكيل نسبت به موضوع وكالت و همچنين در جريان كار مبالغ پرداختي به وكيل قابل استرداد نخواهد بود.
3- طرح شكايت يا دعواي ديگري و يا دعواي تقابل و يا جلب ثالث یا دفاع از شكايت يا دعواي متقابل طرف دعوي و يا دعواي ورود ثالث عليه موكل منوط به قرارداد جداگانه خواهد بود.
4- چنانچه موكل از پرداخت هر يك از اقساط حق الوكاله در موعديا مواعد مقرر در اين قرارداد تاخير يا خودداري نمايد و يا هر يك ازچك هاي تسليم شده به وكيل بلامحل باشد وكيل مي تواند با رعايت موازين قانوني از وكالت موكل استعفا نمايد و 
در اين صورت موكل حقي نسبت به وجوه پرداخت شده قبلي بابت حق الوكاله ندارد.
5-اگردادخواست با اعلام گذشت يا با راي داور يا رضايت وغيره به سازش خاتمه يابد حق الوكاله به طوركامل بايد به وكيل پرداخت شود و چنانچه قبل از تقديم دادخواست يا طرح شكايت كيفري يا دفاع درقبال پرونده متشكله عليه موكل، وكيل موفق به حل وفصل موضوع ازطريق غيرترافعي گردد در اين صورت كل حق الوكاله مقرردر اين قرارداد بايد به وكيل پرداخت گردد.
6- پرداخت هزينه هاي دادرسي، دستمزد كارشناس، حق الزحمه داور ،هزينه نشرآگهي ،جلب احتمالي متهم يا محكوم عليه،تامين وسيله اجراي قرار ها،هزينه سفر وكيل، معرفی حاضر کردن شهود وسایر موارد د مربوط به دعوا بر عهده موكل است. 
7- موکل حق ندارد بدون هماهنگی با وکیل هیچگونه اقدام حقوقی اعم از رفتار،گفتار و نوشتار در مراجع حقوقی انجام دهد که درغیراین صورت و در صورت ایجاد اشکال در روند پرونده وکیل هیچگونه مسئولیتی نداشته و حق الوکاله پرداختی مسترد نمی شود.
8-چنانچه حسب اعلام وكيل به هر نحو اعم از شفاهي يا ازطريق تماس تلفني يا با ارسال پيامك يا با ارسال اظهارنامه درمهلت هاي مقررقانوني، هزينه هاي قانوني از سوي موكل پرداخت نشود و در اثر اين قصور خسارتي متوجه موكل گردد مسئوليت آن به عهده موكل خواهدبود.
9-موكل آگاه شد كه هرگاه حضور او در مرجع رسيدگي حسب قانون يا به موجب تصميم مرجع صالح ضروري باشد موكل شخصا مكلف به حضور است.
10-انجام امور اداري خارج از دادگستري كه مربوط به موضوع وكالت است بر عهده موكل مي باشد.
11- وکیل مؤظف است اهتمام خود را در جهت انجام به موقع و صحیح موضوع این قرارداد بکاربگیرد درصورت اثبات خلاف آن بایدکلیه مبالغ اخذ نموده را به موکل مسترد نماید. ولی در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه می باشد.
12- به موکل اعلام گردید هر وقت اصل مدارک مورد نیازدادگاه باشد موظف است خود یا نماینده وی آنها را در دادگاه حاضر نماید و یا تحویل وکیل نموده و رسید دریافت نماید.  
13- وکیل درصورت صدور حکم قطعی به نفع موکل، صدور برگ اجراییه وتعقیب عملیات اجرایی را برعهده خواهد داشت.
مدارک مورد نیاز: 1- کپی شناسنامه و کارت ملی    2-  کپی سند                 3- کپی                      4- کپی
این قرارداد در دو نسخه تنظیم و امضا گردید و هر نسخه جداگانه دارای اعتبار می باشد. 
مهر و امضای وکیل                                    امضای موکل/موکلین 
  یحیی رحمتی                             
 ==============================

 

فایل قرارداد مالی بدون شرط اجرا👇

--------------------------------------------------------

قرارداد وکالت و حق مشاوره 
این قرارداد مابین یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و امضا کنندگان ذیل  در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد به شرح ذیل می گردد:
1-مشخصات موکل/ موکلین: 
نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه  کد پستی
 
آیا در ثنا ثبت نام کرده اید؟          آیا امضای شما در ثنا درج شده است؟      تلفن اضطراری:
این قرارداد دارای           نفر موکل می باشد که درصورت تعدد موکلین اسامی بقیه آنها دریک یا دو برگ جداگانه (با توجه به تعداد موکلین) درج گردیده و جزو لاینفک این قرارداد است و بدون آن این قراردادفاقد اعتبار می باشد.
مشخصات وکیل: 
نام و نام خانوادگی کد ملی شماره پروانه وکالت تلفن ثابت تلفن همراه
یحیی رحمتی 2751208916 48645 46138297 09124755038
نشانی دفتر:تهران انتهای اتوبان همت غرب،سردارجنگل،نرسیده به چهارراه مخبری،پلاک25(مجتمع پویا) طبقه2واحد 19
2-موضوع قرارداد: عبارت است از

                                                                       
3- مبلغ قرارداد عبارت است از :
3-1- مبلغ                                          تومان بابت حق الوکاله شامل طرح و تقدیم دادخواست و تنظیم لوایح دفاعی متناسب با پیشرفت دعوا وشرکت در جلسات دادگاه .
3-2- مبلغ                                      تومان بابت مطالعه پرونده، حق المشاوره، مذاکره با طرف دعوا، پیگیری امور جاری حقوقی 
3-3- مبلغ                                 تومان بابت پاداش و کارانه که طبق تعهد شخص موکل درصورت پیروزی در پرونده یا مصالحه با طرف دعوا توسط موکل در حق وکیل پرداخت خواهد شد.
4-نحوه پرداخت:
4-1- مبلغ                                             تومان حین عقد و امضای قرارداد وکالت                                     
4-- مبلغ                                        تومان در مرحله تجدید نظر( طرح دادخواست یا تبادل لوایح) در صورتیکه دعوا در مرحله نخستین تمام نشود و درصورتیکه دعوا در مرحله نخستین به هر عنوان تمام شود تمام وجه قرارداد به وکیل پرداخت خواهد شد.
4-3- مبلغ                                            تومان در تاریخ      /       /                 پرداخت خواهد شد.
4-4- سایر شرایط پرداخت: 
5- سایر شرایط:  
1-هر گونه اقدام از سوي وكيل منوط به پرداخت مبلغ مقرر در قسط مقدم اين قرارداد به انضمام هزينه هاي قانوني است.        

                       
2-پس از اولين اقدام وكيل نسبت به موضوع وكالت و همچنين در جريان كار مبالغ پرداختي به وكيل قابل استرداد نخواهد بود.
3- طرح شكايت يا دعواي ديگري و يا دعواي تقابل و يا جلب ثالث یا دفاع از شكايت يا دعواي متقابل طرف دعوي و يا دعواي ورود ثالث عليه موكل منوط به قرارداد جداگانه خواهد بود.
4- چنانچه موكل از پرداخت هر يك از اقساط حق الوكاله در موعديا مواعد مقرر در اين قرارداد تاخير يا خودداري نمايد و يا هر يك ازچك هاي تسليم شده به وكيل بلامحل باشد وكيل مي تواند با رعايت موازين قانوني از وكالت موكل استعفا نمايد و 
در اين صورت موكل حقي نسبت به وجوه پرداخت شده قبلي بابت حق الوكاله ندارد.
5-اگردادخواست با اعلام گذشت يا با راي داور يا رضايت وغيره به سازش خاتمه يابد حق الوكاله به طوركامل بايد به وكيل پرداخت شود و چنانچه قبل از تقديم دادخواست يا طرح شكايت كيفري يا دفاع درقبال پرونده متشكله عليه موكل، وكيل موفق به حل وفصل موضوع ازطريق غيرترافعي گردد در اين صورت كل حق الوكاله مقرردر اين قرارداد بايد به وكيل پرداخت گردد.
6- پرداخت هزينه هاي دادرسي، دستمزد كارشناس، حق الزحمه داور ،هزينه نشرآگهي ،جلب احتمالي متهم يا محكوم عليه،تامين وسيله اجراي قرار ها،هزينه سفر وكيل، معرفی حاضر کردن شهود وسایر موارد د مربوط به دعوا بر عهده موكل است. 
7- موکل حق ندارد بدون هماهنگی با وکیل هیچگونه اقدام حقوقی اعم از رفتار،گفتار و نوشتار در مراجع حقوقی انجام دهد که درغیراین صورت و در صورت ایجاد اشکال در روند پرونده وکیل هیچگونه مسئولیتی نداشته و حق الوکاله پرداختی مسترد نمی شود.
8-چنانچه حسب اعلام وكيل به هر نحو اعم از شفاهي يا ازطريق تماس تلفني يا با ارسال پيامك يا با ارسال اظهارنامه درمهلت هاي مقررقانوني، هزينه هاي قانوني از سوي موكل پرداخت نشود و در اثر اين قصور خسارتي متوجه موكل گردد مسئوليت آن به عهده موكل خواهدبود.
9-موكل آگاه شد كه هرگاه حضور او در مرجع رسيدگي حسب قانون يا به موجب تصميم مرجع صالح ضروري باشد موكل شخصا مكلف به حضور است.
10-انجام امور اداري خارج از دادگستري كه مربوط به موضوع وكالت است بر عهده موكل مي باشد.
11- وکیل مؤظف است اهتمام خود را در جهت انجام به موقع و صحیح موضوع این قرارداد بکاربگیرد درصورت اثبات خلاف آن بایدکلیه مبالغ اخذ نموده را به موکل مسترد نماید. ولی در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه می باشد.
12- به موکل اعلام گردید هر وقت اصل مدارک مورد نیازدادگاه باشد موظف است خود یا نماینده وی آنها را در دادگاه حاضر نماید و یا تحویل وکیل نموده و رسید دریافت نماید.  
13- صدور حکم قطعی/ صدور برگ اجراییه آخرین مرحله از انجام موضوع وکالت محسوب گردیده وکیل هیچگونه مسئولیتی در تعقیب عملیات اجرایی اجرای حکم نخواهد داشت.
مدارک مورد نیاز: 1- کپی شناسنامه و کارت ملی    2-  کپی سند                 3- کپی                      4- کپی
این قرارداد در دو نسخه تنظیم و امضا گردید و هر نسخه جداگانه دارای اعتبار می باشد. 
مهر و امضای وکیل                                    امضای موکل/موکلین 
  یحیی رحمتی                             
 

تحلیل وکیل

فایل word   اسامی مابقی موکلین 👇

=================================

 

ادامه جدول : مشخصات بقیه موکلین :  قرارداد شماره                         تاریخ                        امضا شده توسط وکیل یحیی رحمتی و موکل آقا /خانم............................
۱-نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه 
کد پستی
۲-نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه 
کد پستی
۳-نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه 
کد پستی
۴:نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه 
کد پستی
۵-نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
   
اقامتگاه 
کد پستی
۶-نام و نام خانوادگی کد ملی تاریخ تولد(روز/ماه/سال) تلفن ثابت تلفن همراه
 
اقامتگاه  کد پستی
 
مهر وامضای وکیل:                                               
یحیی رحمتی                                                          

امضای موکلین: بقیه موکلین به شرح فوق کلیه مفاد و مندرجات قرار داد   شماره                       تاریخ                      را که
بین وکیل رحمتی و موکل                                                  آقا/ خانم منعقد و امضا شده است را قبول داشته و امضا می کنیم.             
   1-                      2-                     3-                    4-                      5-                 

   6-       
 


نظرات 0 نظر