وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه لایحه دفاعی برای اخذ حکم تخلیه مسکونی در شرایط کرونایی توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی

زمان انتشار: 2 ماه پیش
نمونه لایحه دفاعی برای اخذ حکم تخلیه مسکونی در شرایط کرونایی توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی

دعاوی مطرح شده

عدم تخلیه آپارتمان بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره علیرغم صدور حکم تخلیه توسط شورای حل اختلاف 

دادخواست وکیل مدافع

در این مورد بجای اینکه درج دادخواست حکم تخلیه آپارتمان، لایحه تقدیم شده به دادگاه توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جهت استفاده عموم و سایر همکاران محترم وکلای دادگستری تقدیم حضور می گردد.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

ریاست محترم شعبه ۱۰۹دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام علیکم
با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی ودرجهت تشحیذ و تنویر ذهن مبارک در خصوص تجدیدنظر خواهی درپرونده حاضر موارد زیر خدمتتان تقدیم می گردد:
۱- تجدید نظر خواه محترم در دادخواست خود به پرونده ….. مختومه در شعبه ….. شورای حل اختلاف تهران با خواسته دستور تخلیه و رد درخواست موکلین در شعبه مذکور در سال 1400استناد نموده است که لازم به ذکر است اولاً: ماهیت خواسته درآن پرونده دستور تخلیه بود ولی عنوان و ماهیت خواسته در پرونده حاضر دادخواست صدور حکم تخلیه و پرداخت وجه التزام می باشد.
ثانیاً: در پرونده شماره …… علیرغم درخواست و اصرار اینجانب برای استعلام از اداره ثبت مبنی برعدم وجود منزل شخصی برای موکل ح س متأسفانه رئیس شعبه عنایتی به این موضوع ننموده و این امر مهم را انجام نداد و بدون توجه به این دلیل درخواست دستور تخلیه را رد کرد در حالیکه که در پرونده حاضر رئیس و اعضای شورا با دقت و وسواسیت کامل وپس از اخذ استعلام لازم ازاداره ثبت به موضوع رسیدگی و حکم تخلیه را صادر که به تأیید قاضی محترم شورا نیز رسیده است.
ثالثا: در پرونده شماره ….. موکلین نسبت به واریز ودیعه مسکن به حساب شورا اقدام نکرده بودند که در رأی صادره درج شده است ارکان دستور تخلیه رعایت نشده  که در پرونده حاضر ودیعه قرارداد اجاره به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب شورا واریز و فیش آن تقدیم شورا شده است.
رابعاً: موضوع ما نحن فیه از جمله موضوعاتی نیست که اگر یک بار رأی در مورد آن صادر شود اعتبار امر مختوم پیدا می کند مستحضر هستید که شرایط کرونایی یک وضعیت سیال و موقتی می باشد و در نظریات متعدد حقوقی نیز این مبحث مورد توجه اساتید محترم و پیشکسوتان حقوقی در موضوعات مشابه قرار گرفته است که برعدم تعلق اعتبار امر مختوم به این چنین وضعیتی مورد تأیید و تأکید آن بزرگواران بوده است . در موضوع مانحن فیه هم درخواست تخلیه موکلین در شرایطی در پرونده ….. در شعبه …… شورا رد شد که روزانه ۴۰ هزار نفر مبتلا به کرونا و ۷۰۰نفر فوتی در کشور وجود داشت و کلیه ادارات و باربری ها تعطیل یا نیمه تعطیل بوده است، این درحالیست که در حال حاضر تعداد مبتلایان در کشور به زیر ۲ هزار نفر و تعداد فوتی ها نیز به حدود ۲۰الی ۳۰ نفر تقلیل یافته است. آیا شرایط دو مقطع زمانی یکسان است که نتیجه یکسان گرفته شده و تا ابد به آن رأی استناد شود؟!
خامسا: عدم رعایت اصل تناظر در رسیدگی به پرونده مورد استناد-متأسفانه در رسیدگی به پرونده …… در شعبه ……. شورا اصول دادرسی مدنی علیرغم تأکید قانون شوراها مورد عنایت قرارنگرفت به این ترتیب که مقرر شده بود بعد از جلسه اول رسیدگی وکلای طرفین جهت اخذ اختیار حدود مصالحه با موکلین خود صحبت و برای مذاکره در خصوص مصالحه چهار روز بعد به محل شعبه مراجعه کنند(کنیم) که وکیل تجدیدنظر خواه در یک اقدام غیر حرفه‌ای به بهانه مریضی فرزندخود اظهار عدم آمادگی برای حضور در جلسه را نمود و بدون اطلاع بنده با حضور در شعبه یک لایحه روی پرونده قرار داده و با کمال تعجب رئیس و اعضای شورا بدون رعایت اصل تناظر و بدون اخذ دفاع از اینجانب و بصورت یک طرفه صرفاً با درنظر گرفتن اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه اقدام به صدور رأی و رد دستور تخلیه اینجانب نمودند که وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند اولاً لایحه وکیل تجدیدنظرخواه را از پرونده در آن زمان برداشته و ثانیاً یکی از اعضای شورا به بنده گفت «ما بیش از این بلد نیستیم و این رأی را صادر کردیم چون درخواست شما دستور تخلیه است حق اعتراض هم ندارید».
۲- تجدیدنظرخواه محترم مکرراً به مصوبه ستاد کرونا برای نقض رأی شورا استناد کرده است این در حالیست که  نیاز شخصی موجر یا یکی از فرزندان ذکور او به مورد اجاره جزو استثنائات این مصوبه می باشد و این استثنا در مورد موکل ……… به عنوان فرزند ذکور موجر شامل و صادق می باشد.
۳- علاوه بر موارد فوق تجدیدنظرخواه از شرایط اصلی قرارداد اجاره عدول نموده یعنی به جای سکونت خود در آن واحد برادر خود و فرزند ایشان را سکونت داده است در حالی که وقتی در قرارداد اجاره نام افراد دیگری مشخصاً قید نمی شود از ظاهر متن قرارداد برداشت می شود که شخص امضا کننده به انضمام افراد تحت تکفل خود در آن منزل سکنی خواهند کرد که در چند سال اول قرار داد شخص ایشان سکونت داشتند که بعد از ازدواج خودش، برخلاف مفاد قرارداد برادرش را جایگزین خود کرده است.
۴- تجدید نظرخواه بعد از تاریخ 4/ 6/ ۱۴۰۰ که مدت قرارداد اجاره منقضی شده است به بهانه نداشتن شماره حساب برای واریز اجاره بها ماهیانه از پرداخت آن خودداری نموده است این در حالی است که با توجه به حرفه ایشان که سردفتر هستند مطلع هستند که هیچ کدام از موکلین نمی‌توانند شماره حسابی را به جای پدر مرحوم شان جهت واریز اجاره بها معرفی نمایند ودر قانون برای واریز اجاره بها برای مستاجر در چنین مواردی راهکار نشان داده شده است ولی ایشان با زیرکی خاصی از این امر طفره رفته است که برای گرفتن اجور معوقه موکلین در آینده گرفتار پرونده دیگری خواهند شد.
۵- همچنین نامبرده از پرداخت کلیه هزینه های آپارتمان از جمله شارژ ماهیانه واحد به مدیر ساختمان خودداری نموده است که مدیر ساختمان موکلین را به عنوان مالک بارها مورد خطاب و ازآن ها مطالبه نموده است که برای گرفتن آن هم موکلین به زودی با مشکل دیگر مواجه خواهند شد.
۶- تجدید نظر خواه به سکونت ۱۵ ساله خود در آن واحد به عنوان دلیل ادامه سکونت و نقض رأی شورا اشاره و استناد نموده است که لازم است خدمتتان عرض کنم: ۱- اگربرفرض محال حکم تخلیه صادر شده تایید نشود وایشان مدت دیگری سکونت خود ادامه دهند چه بسا در آینده نزدیک ادعای مالکیت نیز خواهند نمود!!
2- مگر سکونت سالهای متمادی گذشته مجوز و دلیلی بر ادامه سکونت در سالهای آتی نیز می باشد؟
۳- در سال‌های گذشته مالک آپارتمان یک نفر بود (پدر موکلین) که در سال ۱۴۰۰ مرحوم شده است الان هفت نفر مالک دارد که متفقا خواهان تخلیه واحد و سکونت دادن یکی از موکلین (برادرشان ) در آن واحد به علت نداشتن منزل شخصی می‌باشند.
۴- بر فرض نقض رأی شورا، سوال بنده از تجدید نظر خواه اینست برنامه ایشان برای تخلیه آپارتمان چیست؟ اگر کرونا ۱۰ سال دیگر ادامه داشته باشد ایشان چه تصمیمی برای این موضوع خواهند داشت؟ آیا موکل ح س محکوم به این امر شده است که بخاطر کرونا سالهای دیگر نیز با پرداخت اجاره بهای سنگین در یک آپارتمان محقر زندگی کند و برادر تجدید نظر خواه علیرغم انقضای مدت قرارداد اجاره و برخلاف شرایط مندرج در قرارداد و برخلاف قانون و شرع با پرداخت اجاره بخس در منزل ایشان سکونت داشته باشد ؟!
۷- ریاست محترم دادگاه علت اصلی اصرار ایشان برای ادامه سکونت در این آپارتمان پرداخت قیمت ناچیز اجاره بهاء نسبت به متراژ و محل وقوع آن می باشد. برادر و مادرایشان در حال حاضر با پرداخت مبلغ یک پنجم قیمت عرف در آن آپارتمان سکونت دارند به طوری که اگر موکلین وجه التزام درج شده در قرارداد را نیز مطالبه نمایند باز هم به قیمت واقعی اجاره آپارتمان نخواهد رسید، بنابراین حداکثر تلاش خود را برای سوء استفاده از شرایط کرونایی و با چشم پوشی از رضایت موکلین وسایر جنبه های شرعی و قانونی به عمل می‌آورد چون که از لحاظ اقتصادی ادامه این روش به نفع ایشان می‌باشد.
۸- جالب تر اینکه در جلسه رسیدگی شخص تجدیدنظر خواه درخواست و اصرار داشت که موکلین تا اردیبهشت سال 1401 جهت تخلیه آپارتمان به ایشان مهلت بدهند که این درخواست مورد قبول موکلین قرار نگرفت و الان ۲۷ فروردین است ایشان بجای تخلیه واحد طبق درخواست خود بصورت تمام قد به اعتراض خود ادامه می دهد که چه بسا درصورت تأیید رأی شورا توسط دادگاه محترم ، جهت تخلیه آپارتمان به قوه قهریه ( نیروی انتظامی) متوسل خواهیم شد. توجه قاضی محترم را به سوء نیت ایشان جلب می کنم که اگر حسن نیت داشت طبق درخواست استمهال خود ایشان چند روز دیگر (اول اردیبهشت ماه) باید آپارتمان را تخلیه می کردند.
النهایه با توجه به دلایل ذکر شده در بالا بالخصوص با در نظر گرفتن ۴ بند مهم ۱- نیاز شخصی موکل به سکونت در این آپارتمان ۲- وجود و شمول استثناء در مصوبه ستاد کرونا در خصوص موکل ح س ۳- عدول از شرایط قراردادی   ( سکونت دادن برادر امضا کننده قرارداد و تجدیدنظرخواه به جای خود) ۴- عدم پرداخت اجاره های ماهیانه آپارتمان مستدعیست باستناد مواد ۳و۴و۹ و۱۰و بند ۱ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و ماده ۴ و بند الف و د ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۲ رای صادره از شعبه ……. شورای حل اختلاف تهران را تایید و ابرام فرمائید.
با سپاس فراوان   

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
یحیی رحمتی

 

 

رای دادگاه

رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شد و به نظر کاربران محترم می رسد:

 

 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی

تحلیل وکیل

سلام خدمت بازدید کنندگان گرامی

ضمن عذرخواهی از بابت تأخیر در بارگذاری رأی دادگاه بدوی لازم است خدمتتان عرض کنم که خوشبختانه شورای حل اختلاف یکی از دلایل ابرازی وکیل پرونده را در موضوع تخلیه عین مستأجره قبول کرد موضوع از این قرار است که مستأجر آپارتمان را برای سکونت خود و مادرش اجاره ولی بجای خودش برادرش را در آن آپارتمان اسکان بود و وکیل پرونده این امر را بعنوان تخلف از شرایط قراردادی عنوان و بر آن پافشاری نمود که بالأخره این دلیل مورد قبول اعضای و قاضی محترم شورای حل اختلاف قرارگرفت و به شرح زیر حکم به تخلیه واحد مسکونی صادر نمود:

 وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی   

پیرو صدور حکم تخلیه به دلیل تخلف از شرایط قراردادی، مستأجر به منظور تطویل زمان دادرسی و تعویق اجرای حکم در آخرین روز مهلت قانونی اقدام به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی از رأی شورا نمود که طبیعتاً پرونده از شورا به دادگاه عدالت ارجاع گردید. یکی از دلایل تجدیدنظر خواه استناد به رد درخواست صدور دستور تخلیه بود که وکیل پرونده قبل از طرح دادخواست حکم تخلیه در شعبه دیگری از شورا طرح و ثبت کرده بود که متأسفانه با بی درایتی یکی از اعضا شورا منجر به رد درخواست صدور دستور تخلیه وکیل پرونده گردیده بود و در این مرحله از دادرسی وکیل مقابل به این موضوع تحت عنوان رسیدگی مجدد و اعتبار امر مختوم پافشاری می نمود که وکیل مؤجر با دفاع تمام قد و تقدیم لایحه زیر به دفاع از حق موکل خود پرداخت: 👇👇👇👇👇👇👇👇

«« ریاست محترم شعبه ۱۰۹دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام علیکم
با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی ودرجهت تشحیذ و تنویر ذهن مبارک در خصوص تجدیدنظر خواهی درپرونده شماره 0001460 موارد زیر خدمتتان تقدیم می گردد:
۱- تجدید نظر خواه محترم در دادخواست خود به پرونده ۵۴۷ مختومه در شعبه ۶۳ شورای حل اختلاف تهران با خواسته دستور تخلیه و رد درخواست موکلین در شعبه مذکور در سال 1400استناد نموده است که لازم به ذکر است اولاً: ماهیت خواسته درآن پرونده دستور تخلیه بود ولی عنوان و ماهیت خواسته در پرونده حاضر دادخواست صدور حکم تخلیه و پرداخت وجه التزام می باشد.
ثانیاً: در پرونده شماره ۵۴۷ علیرغم درخواست و اصرار اینجانب برای استعلام از اداره ثبت مبنی برعدم وجود منزل شخصی برای موکل حمیدرضا سلامی متأسفانه رئیس شعبه عنایتی به این موضوع ننموده و این امر مهم را انجام نداد و بدون توجه به این دلیل درخواست دستور تخلیه را رد کرد در حالیکه که در پرونده حاضر رئیس و اعضای شورا با دقت و وسواسیت کامل وپس از اخذ استعلام لازم ازاداره ثبت به موضوع رسیدگی و حکم تخلیه را صادر که به تأیید قاضی محترم شورا نیز رسیده است.
ثالثا: در پرونده شماره ۵۴۷ موکلین نسبت به واریز ودیعه مسکن به حساب شورا اقدام نکرده بودند که در رأی صادره درج شده است ارکان دستور تخلیه رعایت نشده  که در پرونده حاضر ودیعه قرارداد اجاره به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب شورا واریز و فیش آن تقدیم شورا شده است.
رابعاً: موضوع ما نحن فیه از جمله موضوعاتی نیست که اگر یک بار رأی در مورد آن صادر شود اعتبار امر مختوم پیدا می کند مستحضر هستید که شرایط کرونایی یک وضعیت سیال و موقتی می باشد و در نظریات متعدد حقوقی نیز این مبحث مورد توجه اساتید محترم و پیشکسوتان حقوقی در موضوعات مشابه قرار گرفته است که برعدم تعلق اعتبار امر مختوم به این چنین وضعیتی مورد تأیید و تأکید آن بزرگواران بوده است . در موضوع مانحن فیه هم درخواست تخلیه موکلین در شرایطی در پرونده 547 در شعبه ۶۳ شورا رد شد که روزانه ۴۰ هزار نفر مبتلا به کروناو ۷۰۰ نفر فوتی در کشور وجود داشت و کلیه ادارات و باربری ها تعطیل یا نیمه تعطیل بوده است، این درحالیست که در حال حاضر تعداد مبتلایان در کشور به زیر ۲ هزار نفر و تعداد فوتی ها نیز به حدود ۲۰الی ۳۰ نفر تقلیل یافته است. آیا شرایط دو مقطع زمانی یکسان است که نتیجه یکسان گرفته شده و تا ابد به آن رأی استناد شود؟!
خامسا: عدم رعایت اصل تناظر در رسیدگی به پرونده مورد استناد-متأسفانه در رسیدگی به پرونده ۵۴۷ در شعبه ۶۳ شورا اصول دادرسی مدنی علیرغم تأکید قانون شوراها مورد عنایت قرارنگرفت به این ترتیب که مقرر شده بود بعد از جلسه اول رسیدگی وکلای طرفین جهت اخذ اختیار حدود مصالحه با موکلین خود صحبت و برای مذاکره در خصوص مصالحه چهار روز بعد به محل شعبه مراجعه کنند(کنیم) که وکیل تجدیدنظر خواه در یک اقدام غیر حرفه‌ای به بهانه مریضی فرزندخود اظهار عدم آمادگی برای حضور در جلسه را نمود و بدون اطلاع بنده با حضور در شعبه یک لایحه روی پرونده قرار داده و با کمال تعجب رئیس و اعضای شورا بدون رعایت اصل تناظر و بدون اخذ دفاع از اینجانب و بصورت یک طرفه صرفاً با درنظر گرفتن اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه اقدام به صدور رأی و رد دستور تخلیه اینجانب نمودند که وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند اولاً لایحه وکیل تجدیدنظرخواه را از پرونده در آن زمان برداشته و ثانیاً یکی از اعضای شورا به بنده گفت «ما بیش از این بلد نیستیم و این رأی را صادر کردیم چون درخواست شما دستور تخلیه است حق اعتراض هم ندارید».
۲- تجدیدنظرخواه محترم مکرراً به مصوبه ستاد کرونا برای نقض رأی شورا استناد کرده است این در حالیست که  نیاز شخصی موجر یا یکی از فرزندان ذکور او به مورد اجاره جزو استثنائات این مصوبه می باشد و این استثنا در مورد موکل حمیدرضا سلامی به عنوان فرزند ذکور موجر شامل و صادق می باشد.
۳- علاوه بر موارد فوق تجدیدنظرخواه از شرایط اصلی قرارداد اجاره عدول نموده یعنی به جای سکونت خود در آن واحد برادر خود و فرزند ایشان را سکونت داده است در حالی که وقتی در قرارداد اجاره نام افراد دیگری مشخصاً قید نمی شود از ظاهر متن قرارداد برداشت می شود که شخص امضا کننده به انضمام افراد تحت تکفل خود در آن منزل سکنی خواهند کرد که در چند سال اول قرار داد شخص ایشان سکونت داشتند که بعد از ازدواج خودش، برخلاف مفاد قرارداد برادرش را جایگزین خود کرده است.
4- تجدید نظرخواه بعد از تاریخ 4/ 6/ 1400 که مدت قرارداد اجاره منقضی شده است به بهانه نداشتن شماره حساب برای واریز اجاره بها ماهیانه از پرداخت آن خودداری نموده است این در حالی است که با توجه بهحرفه ایشان که سردفتری بوده مطلع هستند که هیچ کدام از موکلین نمی‌توانند شماره حسابی را به جای پدر مرحوم شان جهت واریز اجاره بها معرفی نمایند ودر قانون برای واریز اجاره بها برای مستاجر در چنین مواردی راهکار نشان داده شده است ولی ایشان با زیرکی خاصی از این امر طفره رفته است که برای گرفتن اجور معوقه موکلین در آینده گرفتار پرونده دیگری خواهند شد.
۵- همچنین نامبرده از پرداخت کلیه هزینه های آپارتمان از جمله شارژ ماهیانه واحد به مدیر ساختمان خودداری نموده است که مدیر ساختمان موکلین را به عنوان مالک بارها مورد خطاب و ازآن ها مطالبه نموده است که برای گرفتن آن هم موکلین به زودی با مشکل دیگر مواجه خواهند شد.
۶- تجدید نظر خواه به سکونت ۱۵ ساله خود در آن واحد به عنوان دلیل ادامه سکونت و نقض رأی شورا اشاره و استناد نموده است که لازم است خدمتتان عرض کنم:

 ۱- اگربرفرض محال حکم تخلیه صادر شده تایید نشود وایشان مدت دیگری سکونت خود ادامه دهند چه بسا در آینده نزدیک ادعای مالکیت نیز خواهند نمود!!
2- مگر سکونت سالهای متمادی گذشته مجوز و دلیلی بر ادامه سکونت در سالهای آتی نیز می باشد؟
۳- در سال‌های گذشته مالک آپارتمان یک نفر بود (پدر موکلین) که در سال ۱۴۰۰ مرحوم شده است الان هفت نفر مالک دارد که متفقا خواهان تخلیه واحد و سکونت دادن یکی از موکلین (برادرشان ) در آن واحد به علت نداشتن منزل شخصی می‌باشند.
۴- بر فرض نقض رأی شورا، سوال بنده از تجدید نظر خواه اینست برنامه ایشان برای تخلیه آپارتمان چیست؟ اگر کرونا ۱۰ سال دیگر ادامه داشته باشد ایشان چه تصمیمی برای این موضوع خواهند داشت؟ آیا موکل حمیدرضا سلامی محکوم به این امر شده است که بخاطر کرونا سالهای دیگر نیز با پرداخت اجاره بهای سنگین در یک آپارتمان محقر زندگی کند و برادر تجدید نظر خواه علیرغم انقضای مدت قرارداد اجاره و برخلاف شرایط مندرج در قرارداد و برخلاف قانون و شرع با پرداخت اجاره بخس در منزل ایشان سکونت داشته باشد ؟!
۷- ریاست محترم دادگاه علت اصلی اصرار ایشان برای ادامه سکونت در این آپارتمان پرداخت قیمت ناچیز اجاره بهاء نسبت به متراژ و محل وقوع آن می باشد. برادر و مادرایشان در حال حاضر با پرداخت مبلغ یک پنجم قیمت عرف در آن آپارتمان سکونت دارند به طوری که اگر موکلین وجه التزام درج شده در قرارداد را نیز مطالبه نمایند باز هم به قیمت واقعی اجاره آپارتمان نخواهد رسید، بنابراین حداکثر تلاش خود را برای سوء 
استفاده از شرایط کرونایی و با چشم پوشی از رضایت موکلین وسایر جنبه های شرعی و قانونی به عمل می‌آورد چون که از لحاظ اقتصادی ادامه این روش به نفع ایشان می‌باشد.
8- جالب تر اینکه در جلسه رسیدگی شخص تجدیدنظر خواه درخواست و اصرار داشت که موکلین تا اردیبهشت سال 1401 جهت تخلیه آپارتمان به ایشان مهلت بدهند که این درخواست مورد قبول موکلین قرار نگرفت و الان ۲۷ فروردین است ایشان بجای تخلیه واحد طبق درخواست خود بصورت تمام قد به اعتراض خود ادامه می دهد که چه بسا درصورت تأیید رأی شورا توسط دادگاه محترم ، جهت تخلیه آپارتمان به قوه قهریه ( نیروی انتظامی) متوسل خواهیم شد. توجه قاضی محترم را به سوء نیت ایشان جلب می کنم که اگر حسن نیت داشت طبق درخواست استمهال خود ایشان چند روز دیگر (اول اردیبهشت ماه) باید آپارتمان را تخلیه می کردند.

النهایه با توجه به دلایل ذکر شده در بالا بالخصوص با در نظر گرفتن ۴ بند مهم ۱- نیاز شخصی موکل به سکونت در این آپارتمان ۲- وجود و شمول استثناء در مصوبه ستاد کرونا در خصوص موکل حمیدرضا سلامی ۳- عدول از شرایط قراردادی   ( سکونت دادن برادر امضا کننده قرارداد و تجدیدنظرخواه به جای خود) ۴- عدم پرداخت اجاره های ماهیانه آپارتمان مستدعیست باستناد مواد ۳و۴و۹ و۱۰و بند ۱ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و ماده ۴ و بند الف و د ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۲ رای صادره از شعبه ۵۳ شورای حل اختلاف تهران را تایید و ابرام فرمائید.


با سپاس فراوان 
یحیی رحمتی


نشانی:  تهران(پونک) ، انتهای اتوبان همت غرب، بعد از پل اشرفی اصفهانی ، ورودی سردار جنگل، نرسیده به تقاطع مخبری، پلاک 25( مجتمع پویا) طبقه دوم ، واحد 19      تلفن دفتر : 46138297            

                  همراه :4755038-0912

 


نظرات 0 نظر