وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

رد دعوای اثبات زوجیت به دلیل درج نام مستعار یکی از خواندگان

زمان انتشار: 4 ماه پیش
رد دعوای اثبات زوجیت به دلیل درج نام مستعار یکی از خواندگان

دعاوی مطرح شده

با سلام . اخیراً خانمی به دفتر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی مراجعه و با ارائه سند ازدواج دائم عادی که در سال ۹۶ نزد یک روحانی عقد ازدواج شرعی منعقد شده بود، درخواست اقامه دعوا برای دریافت مهریه، نفقه ایام گذشته، ارثیه متعلقه و سایر حقوق شرعیه و قانونی خود نمود . 

دادخواست وکیل مدافع

رياست محترم دادگاه خانواده تهران-مجتمع شماره ۲ خانواده
سلام عليكم
با عرض ادب و احترام خاطر گرامي را معروض مي دارد به استناد سند عادي ارائه شده توسط موكله خانم………نامبرده در تاريخ 1396/01/24 به اتفاق آقاي محمد………..با حضور در دفتر روحاني روستاي…….. آباد ……..معروف به حاج آقا موسوي و در حضور شهود امضا كننده عقد نامه و با تنظيم و امضاء عقد نامه شرعي توسط روحاني ذكر شده با شرايط زيربه عقد ازدواج شرعي ودائم آقاي محمد……….. فرزند حسن با كد ملي …………. متولد 09/02/….. بازنشسته كشوري، درآمده است:
1- در هنگام امضاي عقدنامه يك جلد قرآن مجيد، تعداد 125 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك قطعه زمين به مساحت 280 متر مربع به‌عنوان مهريه زوجه تعيين شده است.( واعزام به يك سفر حج و يك سفركربلا هم بصورت شفاهي توسط زوج به زوجه قول داده شده بود)
2- مقرر شده بود به ميزان 50 ميليون تومان در سال 1396 به عنوان طلاي عقد وعروسي از طرف زوج براي زوجه خريداري ومبلغ 50 ميليون تومان نيز به مادر موكله بعنوان شير بها پرداخت نمايد كه بر اساس توافق انجام شده مابين زوجين معوض خريد طلاي عقد وعروسي و وجه شير بها، تعداد سكه هاي تعيين شده بابت مهريه را از 125 عدد به 335 عدد و مساحت زمين را هم از 280 متر به 380 متر مربع افزايش دادند كه ظاهرومتن عقدنامه گوياي اين حقيقت است.
3- مقرر شده بود بعد از امضاي عقدنامه فعلي در اسرع وقت زوجين در دفتر ازدواج حاضر شده و نسبت به ثبت رسمي نكاح خود اقدام نمايند و همچنين مقرر شده بود زوج يك باب منزل براي زوجه تهيه كرده و وي را در آن اسكان داده و ساير امكانات زندگي را برايش فراهم نمايد (كه پر واضح است اين عمل وظيفه شرعي و قانوني زوج ويكي از حقوق نفقه براي زوجه بوده است) كه بنا به گفته زوجه (خواندگان) فرزندان زوج مانع از انجام اين كار توسط ايشان شده حتي ملاقات زوجين را با همديگربا مشكل مواجه كرده بوده اند .
4- لازم به ذكراست بنا به اظهارات موكل تمكين خاص توسط وي صورت گرفته است.
5- در پي اين اقدام خواندگان ، موكل اقدام به طرح دادخواست هاي مختلف با عنوان تامين خواسته بابت مهريه در شعبات 287 و 274 و 284 دادگاه شهيد مفتح نموده است كه به دليل عدم توانايي وي در پرداخت خسارت احتمالي و طرح بي‌موقع و غير صحيح دعوا، تاكنون اين امر بي نتيجه وعقيم مانده است.
6- متاسفانه زوج در تاريخ 06/11/1400 به رحمت خدا رفته بنابراين موكله و خواندگان وراث منحصرآن مرحوم مي‌باشند ولي متأسفانه خواندگان ازدسترسي همسر مرحوم (موكله) به كليه حقوق شرعيه و قانوني خود ممانعت بعمل آورده حتي ازارائه اسناد لازم ازجمله شناسنامه باطل شده و گواهي فوت آن مرحوم براي طرح وتقديم دادخواست انحصار وراثت امتناع مي كنند.لذا به ناچار از طريق قانون و دادگاه اقدامات لازم را جهت احقاق حقوق خود به عمل آورد.
7- بدين منظورموكله يك برگ استشهاديه محلي از كساني كه آن مرحوم را مي شناختند و مطلع بودند موكله همسرآن مرحوم بوده و فوت كرده است، تهيه نموده كه به پيوست دادخواست تقديم مي گردد.
8- همانطور كه عرض شد فرزندان زوج با ممانعت خود از ايفاي وظايف زناشويي توسط پدرشان در حق زوجه ، باعث شده اند كه موكله بيش از 4 سال در عقد شرعي زوج بلاتكليف باقي مانده علاوه بر از دست دادن فرصتهاي ازدواج ديگر با توجه جوان بودنش ، باعث ورود ضرر و زيان مادي و حيثيتي زيادي به وي شده اند كه در جاي خود مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
9- با توجه به معتبر بودن عقد نامه ابرازي بدليل تنظيم و مهر و امضاي آن توسط يك روحاني معتبر و همچنين امضاي آن توسط دو نفر شاهد به نام هاي خانم…….. حسيني و آقاي سيد………..محمودي ، درصورت نياز و صلاحديد دادگاه محترم، روحاني عاقد و شهود حاضر به اداي شهادت خواهند بود.
10- با توجه به نحوه عملكرد خواندگان در دوران زوجيت دو نفر كه انواع مزاحمت ها را براي زوجين به عمل آورده اند استدعا دارد دستور فرمائيد بدوا استعلامات سه گانه از بانك مركزي ، پليس راهور و سازمان ثبت املاك كشور براي شناسايي اموال متوفي صورت گيرد تا در صورت نقل و انتقال آنها لااقل ماترك زوج حين الفوت مشخص باشد.
حاليه به استناد عقدنامه عرضه شده و اظهارات مندرج در فوق و با استجازه از ماده 21 قانون خانواده، مواد 1062الي 1065 و مواد 1284، 1289 و1291 قانون مدني استدعاي صدور حكم اعلام وقوع زوجيت شرعي و قانوني مابين موكله خانم زهرا ……….. و مرحوم محمد ……….. از تاريخ 24/01/1396 به بعد را از محضر دادگاه محترم دارد.
با سپاس فراوان
يحيي رحمتي

رای دادگاه

تحلیل وکیل

تحلیل شما از شرح دادخواست و رأی صادره چیست؟

همه می دانیم که طبق بند ۲ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان یا وکیل مؤظف است نام ،مشخصات و اقامتگاه دقیق خوانده یا خواندگان را در ردیف خواندگان درج نماید .

وراث همسر موکل (مورث خواندگان) از ارائه هرگونه اطلاعاتی به موکل خودداری کرده و موانع مختلفی را در راستای احقاق حقوق وی ایجاد کرده اند حتی اسامی شناسنامه ای خود را به موکل بدرستی اعلام نکرده اند . موکل در مراجعه به دفتر وکیل پایه یک دادگستری یحیی  رحمتی اسامی مستعار آنها را به ایشان اعلام و به تبع آن دادخواست اثبات زوجیت به طرفیت وراث متوفی که فرزندان زوج می باشند تنظیم و تقدیم شد.

در جلسه اول رسیدگی یکی از خواندگان که اسم شناسنامه ای او در دادخواست درج شده بوده در جلسه رسیدگی حاضر و اظهار نمود که اسامی دو نفر دیگر به درستی درج نشده یعنی خواندگان شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی را ندارند .

به نظر شما در این حالت بهترین تصمیم گیری برای وکیل خانواده در آن لحظه حساس چیست؟

اینجانب وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل خانواده باید تصمیم درستی در آن لحظه حساس می گرفتم از طرف دیگر هم قاضی خانواده مداوم به من تذکر می داد که تصمیم ات چیست؟ بنده بهترین تصمیم را در این دیدم که دادخواست خود را به دلیل عدم درج مشخصات شناسنامه یکی از خواندگان مسترد نمایم و همین کار را انجام دادم.

حالا بعد از این چکاری باید انجام دهیم که دوباره دادخواست اثبات زوجیت را بصورت کامل از نظر شکلی تقدیم تا به این سرنوشت دچار نشویم ؟

بعد از جلسه رسیدگی به موکل گفتم به ثبت احوال مرکزی در خیابان بهشت مراجعه و با ارائه درخواست خود و پیوست نمودن عقدنامه ازدواج شرعی موجود اطلاعات و مشخصات شناسنامه ای فرزندان متوفی را جهت ارائه دادخواست صحیح از آن اداره بگیرد.

منتظر عکس العمل اداره ثبت احوال باشید من هم منتظرم.🌿🌿🌿🌿


نظرات 0 نظر