وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه استعلام از اداره ثبت در مورد رفع اختلافات مرزی بین دو ملک

زمان انتشار: 1 ماه پیش
نمونه استعلام از اداره ثبت در مورد رفع اختلافات مرزی بین دو ملک

                             تاریخ: ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
                                  پیوست : نظر کارشناس+ رأی دادگاه 
ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رودهن
سلام علیکم
با احترام استحضار می رساند اینجانب ........ مالک پلاک ثبتی ....... فرعی از ۹ اصلی واقع در حوزه ثبتی رودهن با مالک پلاک ثبتی ...... فرعی از سنگ ۹ اصلی دارای سند مالکیت دفترچه ای به شماره ....... که در تاریخ ۲/۴/۱۳۶۶ دردفتر اسناد رسمی شماره ۳ رودهن تحت شماره ....... به نام آقای .......... فرزند ....... تغییر یافته است در مرز شرقی ملک اینجانب در خصوص متراژ عرض گذر شرقی ملک اینجانب و دیوارحائل قدیمی به مشکل قانونی برخورد کرده و مابین دونفر اختلاف حادث شده است که بنابه ارشاد کارشناس محترم دادگستری و تأکید دادگاه محترم مقرر شد جهت رفع اختلاف در خصوص موارد زیر به اداره ثبت رودهن مراجعه نماییم:
۱- طبق آخرین نقشه اداره ثبت عرض کوچه در سمت شرقی ملک اینجانب (پلاک ثبتی .......فرعی  از ۹اصلی)آیا ۸ متر است یا ۴متر یا اندازه دیگری دارد؟
۲- طبق آخرین نقشه اداره ثبت در مجاورت شرقی ملک اینجانب (پلاک ثبتی .......فرعی از ۹اصلی) آیا ملک با پلاک ثبتی دیگری وجود دارد یا فقط کوچه می باشد ؟

با سپاس فراوان
.........


نظرات 0 نظر