وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

شبنم 11 ماه پیش
متن سوال

با سلام یک سوال داشتم که شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی چیست؟


پاسخ ها 1 پاسخ
رحمتی- وکیل 11 ماه پیش

سلام. دادگاه در زمان صدور گواهی عدم سازش زوجین به شرایط مندرج در ضمن عقد ازدواج نیز توجه می‌کند .اگر زوج شرط مندرج در آن را که مقرر می دارد« کلیه دارایی مرد که بعد از ازدواج حاصل شده باشد در صورت طلاق دادن همسر خود بصورت ۵۰-۵۰ بین زوجین تقسیم خواهد شد» امضا کرده باشد، قاضی در زمان انشاء رأی به تنصیف دارایی شوهر نیز حکم می دهد.