وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه استعلام از شهرداری در مورد رفع اختلافات مرزی بین دو ملک

زمان انتشار: 1 ماه پیش
نمونه استعلام از شهرداری در مورد رفع اختلافات مرزی بین دو ملک

                             تاریخ: ۱۱/۰۴/۱۴۰۱
                                  پیوست : نظر کارشناس+ رأی دادگاه 
شهردارمحترم شهرستان رودهن
سلام علیکم
با احترام استحضار می رساند اینجانب ... ..... مالک پلاک ثبتی ۲۷۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در رودهن ، خیابان مدرس ، لاله  ....پلاک...... با مالک پلاک ثبتی ...... فرعی از سنگ ۹ اصلی دارای سند مالکیت دفترچه ای به شماره ........ که در تاریخ ۲/۴/۱۳۶۶ دردفتر اسناد رسمی شماره ۳ رودهن تحت شماره ....... به نام آقای ..... ..... فرزند ....... تغییر یافته است در مرز شرقی ملک اینجانب در خصوص متراژ عرض گذر شرقی ملک اینجانب و دیوارحائل قدیمی به مشکل قانونی برخورد کرده و مابین دونفر اختلاف حادث شده است که بنابه ارشاد کارشناس محترم دادگستری و تأکید دادگاه محترم مقرر شد جهت رفع اختلاف در خصوص موارد زیر از مراجع قانونی استعلام نماییم:
۱- طبق آخرین اسناد و نقشه شهرداری  عرض کوچه در سمت شرقی ملک اینجانب (پلاک ثبتی ...... فرعی از ۹اصلی)آیا ۸ متر است یا ۴متر یا اندازه دیگری دارد؟
۲- طبق آخرین اسناد و نقشه شهرداری در مجاورت شرقی ملک اینجانب (پلاک ثبتی ....... فرعی از ۹اصلی) آیا ملک با پلاک ثبتی دیگری وجود دارد یا فقط کوچه می باشد ؟
۳- آیا دیوار قدیمی موجود در مجاورت شرقی ملک اینجانب (پلاک ثبتی ....... فرعی از ۹اصلی) جزو پلاک ثبتی ...... فرعی از ۹ اصلی و متعلق به آقای ... ..... می باشد یا صرفاً جزو کوچه ۸متری و متعلق به شهرداری رودهن می باشد؟

با سپاس فراوان
...... .......

 

 


نظرات 0 نظر