وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

گواهی حصر وراثت

زمان انتشار: 9 ماه پیش
گواهی حصر وراثت

مدارک لازم جهت گرفتن گواهی حصر وراثت :

۱- اصل گواهی فوت 

۲- اصل استشهادیه محلی 

۳- کلیه مدارک شناسایی وراث و متوفی جهت رؤیت ، کپی برابر اصل شده آنها 

۴- دریافت نامه استعلام از شعبه 

 

سوال : 

آیا تمامی مدارک خواسته شده در بالا برای همه افرادی که گواهی حصر وراثت را لازم دارند ، فراهم است ؟ مثلاً اگر شخصی با یک فردی دعوای حقوقی در جریان داشته است و خوانده فوت نماید وظیفه خواهان است که موضوع را به اطلاع دادگاه رسانده و دادگاه نیز موقتا قرار توقف دادرسی را صادر و خواهان را به اخذ گواهی حصر وراثت ارشاد می کند ولی آیا مدارک خواسته شده در اختیار خواهان پرونده موجود است ؟ مطمئنا جواب منفی است . پس در این نوع موارد چاره کار چیست؟ پاسخ:

وقتی خواهان فوت کند طبیعی است که خوانده پرونده علیه خود را پیگیری نمی کند و وراث خواهان متوفی اگر تمایل داشتند پس از گرفتن گواهی حصر وراثت همگی یا تعدادی به وکالت از طرف مابقی وراث تعقیب پرونده را برعهده خواهند گرفت. اما اگر خوانده فوت نماید کار بر خواهان سخت خواهد شد. یعنی باید پس از توقف دادرسی یا قبل از رسیدن وقت رسیدگی با گواهی صادره از دادگاهی که پرونده در آن مطرح شده و ارائه آن به شورای حل اختلاف آخرین محل زندگی متوفا با ارائه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت درخواست خود را طرح نماید . در صورتیکه اسامی و مشخصات وراث را داشته باشد اسامی و مشخصات آنان را در دادخواست قید می نماید در غیر اینصورت با درخواستی که در متن دادخواست قید کرده است تهیه اسامی را از ثبت احوال منطقه زندگی متوفا درخواست می کند.

با توجه به اتوماسیون شدن مکاتبات بین سازمان های مرتبط درخواست اسامی و مشخصات وراث از طرف شورای حل اختلاف به اداره ثبت احوال کشور بصورت الکترونیکی انجام می شود ولی می توان یک نسخه از همان نامه را دریافت و بصورت حضوری به ثبت احوال مراجعه و درخواست تسریع در ارسال پاسخ استعلام را نمود .

بعد از تعیین وراث متوفی توسط اداره ثبت احوال شورای حل اختلاف اقدام به  انتشار آگهی انحصار وراثت نموده و پس از یک ماه اقدام به صدور گواهی حصر وراثت به صورت محدود یا نامحدود بنا به درخواست خواهان پرونده  می نماید .

گواهی حصر وراثت به دو صورت انجام می شود:

۱- محدود که مربوط می شود به بخشی از اموال متوفی که مورد اختلاف بین خواهان و متوفی بوده است.

۲- نامحدود که مربوط به کل اموال متوفی میباشد.

وکیل انحصار وراثت /وکیل ملکی/وکیل ثبت 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

یحیی رحمتی


نظرات 0 نظر