وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

صدور المثنی برای چک مفقودی

زمان انتشار: 5 ماه پیش
صدور المثنی برای چک مفقودی

بند ۴ ماده ۲۴ قانون صدور چک  مصوب 1397

در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

با عنایت به مر بند ۴ از ماده ۲۴ قانون چک طبیعتاً لازم است شخصی که چک از او به سرقت رفته لازم با مراجعه به کلانتری و تشکیل پرونده در دادسرا سپس ارسال پرونده به دادگاه با اخذ حکم از قاضی نسبت به درخواست صدور چک المثنی از بانک اقدام نماید .

ولی اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در امور بانکی و چک و سفته به چنین افرادی توصیه می کنم در صورت وقوع سرقت چک با مراجعه به صادر کننده چک و جلب همکاری او هر دونفر به بانک مراجعه نموده و طبق نص ماده فوق با اظهار مفقودی چک، مستقیماً از بانک  ابطال چک سرقت شده و صدور المثنای آن را درخواست کنند که بدین ترتیب از صرف وقت خیلی زیادی که برای اثبات سرقت چک و رفت و آمد به دادسرا و دادگاه رهایی پیدا می کنند.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شما 

یحیی رحمتی


نظرات 0 نظر